شرح وظايف اداره تبليغات اسلامي شهرستان ماهنشان
1-اجراي سياستها و برنامه هاي ابلاغي از مركزيت استان و اتخاذ راهكارهاي مناسب به منظور حسن اجراي آن در راستاي گسترش كمي و كيفي تبليغات ديني با هماهنگي سازمان استان .
2-جلب همكاري و همياري در بين مردم به منظور انجام امور فرهنگي و ديني و مشاركت مادي و معنوي در احياي سنتهاي ديني و اشاعه معارف و ارزشهاي ديني و انقلابي در سطح شهرستان .
3-برقراري ارتباط با ارگانها و نهادهاي دولتي و غير دولتي به منظور مشاركت آنان در اجراي برنامه هاي فرهنگي ـ تبليغي ـ ديني و انقلابي
4-سازماندهي و ساماندهي نيروهاي مؤمن و تشكلهاي ديني و انجمنهاي اسلامي و مراكز فرهنگي به منظور حضور فعال آنان در صحنه هاي فرهنگي ، سياسي و اجتماعي در سطح شهرستان .
5-جمع‌آوري اطلاعات از وضعيت فرهنگي ديني در سطح شهرستان .
6-شناسائي‌شخصيتهاي مذهبي و آثار نمونه فرهنگي ـ ديني و هنري و معرفي آنان به مردم .
7-برگزاري مراسم و شعائر ديني ـ ديني با هماهنگي و همكاري نهادها و ارگانهاي مردمي و دولتي.
8-اطلاع رساني ديني و فرهنگي به اقشار مختلف مردم
9-ارائه خدمات مشاوره اي ـ فرهنگي و ديني جهت پاسخگوئي به سئوالات و شبهات مردم به ويژه نسل جوان .
10-انجام فعالتيهاي قرآني و ترغيب و تشويق مردم به يادگيري و انس با قرآن كريم و گسترش آموزش قرآن كريم به ويژه در بين جوانان و نوجوانان .
11-جلب همكاري مردم به ويژه جوانان در اجراي فعاليتها و برنامه هاي سازمان در رابطه با غني‌سازي اوقات فراغت و تربيت ديني نسل جوان .
12-حمايت و نظارت بر فعاليتهاي فرهنگي و كانونهاي مساجد و رسيدگي به امور ائمه جماعات در سطح شهرستان
13- تبليغ در جهت تقويت مشاركت مردم در ساخت و تجهيز مساجد در سطح شهرستان و حمايت و نظارت بر عملكرد آنان .
14-استقرار مبلغين در مناطق روستائي ومحروم و نظارت بر عملكرد‌آنان .
15-ايجاد ارتباط مستمر با شخصيتهاي ديني ـ فرهنگي و علمي به منظور تبادل اطلاعات موجود فرهنگي در سطح شهرستان و كسب نظرات و راهنمائيها و ارشادات آنان
16- ارائه خدمات مشاوره اي فرهنگي و ديني جهت پاسخگوئي به سئوالات و رفع شبهات به ويژه نسل جوان .
بستن این صفحه