شرح شرح وظايف كانون فرهنگي تبليغي شهرستان ايجرود
1- غني سازي اوقات فراغت جوانان و نوجوانان از طريق اجراي برنامه هاي فرهنگي ـ هنري آموزشي
2- ارائه خدمات فرهنگي ديني به اقشار مختلف مردم
3- تشكيل گروهها و مجامع فرهنگي ـ ورزشي ـ ديني و هنري به منظور ارتقاء سطح آگاهي و الگوهاي مناسب به جامعه به ويژه جوانان .
4- انجام فعاليتهاي قرآني ـ هنري ـ علمي ـ ورزشي در راستاي تربيت شايسته نسل جوان
5- برگزاري اردوها ـ كلاسها و مسابقات آموزشي ـ تفريحي و هنري براي جوانان .
6- شناسائي و پرورش استعدادهاي خلاق از بين جوانان و حمايت مادي و معنوي از آنان .
7- برگزاري نمايشگاهها و گردهمائيهاي علمي ـ آموزشي ـ فرهنگي و هنري
8- ايجاد مراكز كتابخواني و سالنهاي مطالعه به منظور پر كردن اوقات فراغت دانش‌آموزان
9- شناسائي و ارتباط فعال با عناصر فرهنگي ، ديني و هنري با استفاده از روشهاي مناسب وتلاش در جهت ساماندهي آنها .
10- جلب همكاري و مشاركت مردمي و نهادهاي دولتي و غير دولتي در اجراي برنامه‌هاي فرهنگي تبليغي ديني كانون .
11- برگزاري مراسم وشعائر ديني و انقلابي با هماهنگي ساير ارگانها و دستگاههاي دولتي و مردمي .
12- اجراي برنامه هاي فرهنگي ـ هنري و آموزشي با هماهنگي مراكز آموزشي و فرهنگي.
13- فراهم نمودن زمينه حضور فعال مبلغين در مناطق روستائي و محروم و نظارت بر پشتيباني از عملكرد آنان .
14- فراهم نمودن زمينه حضور جوانان و نوجوانان در انجام فعاليتهاي مختلف كانون خصوصاً زمينه سازي اوقات فراغت آنان .
15- اطلاع رساني ديني و فرهنگي به اقشارمختلف مردم .
16- حمايت و نظارت بر فعاليتهاي فرهنگي مساجد و رسيدگي به امور ائمه جماعات .
17- ارائه خدمات مشاوره اي فرهنگي و ديني جهت پاسخگوئي به سئوالات و رفع شبهات به ويژه قشرجوان.
لازم به توضيح است به علت محدوديت امكانات كانون فرهنگي تبليغي شهرستان ايجرود راه اندازي نشده است
بستن این صفحه